Prof Dr. Mehmet Tamer ÜNAL

Harita Mühendisi


1946 yılında Akçakoca’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Rheinischen Friedrich-Wilhems Universitat Bonn’da Randeffekte in Geodaetischen Netzen und ihre Gesetzmaessigkeiten (Jeodezik Ağlarda Çevre Etkileri ve Kuramı) başlıklı doktora tezini tamamlamasının (1977) ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlendi. 2010 yılında aynı kurumdan emekli oldu. AE-Geo Belgeleme ve Ölçüm Hizmetleri’nde ölçme ve belgeleme konularında danışmanlık yapmaktadır.

Doğaç ÜNAL

Y. Mimar


1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede Yapı Bilim Dalı’nda 2007 yılında tamamladı. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2007 yılında Özlem ÇİÇEK ÜNAL ile birlikte Artıeksi Mimarlık’ı kurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Mimarlık/Rölöve-Restorasyon Bilim Dalı’nda 2012 yılında başladığı doktora programına devam etmektedir.

Dr. Kerem Halıcıoğlu

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi


Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Yüksek lisans çalışmasını Bogazici Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını “Sayısal Zenit Kamera ile Astro-jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi“ teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Doktora tezi en iyi tez ödülüne ve ulusal jeodezi komisyonu tarafından teşvik ödülüne değer görüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim dalında 2005-2017 yılları arasında araştırma görevlisi ve araştırmacı olarak görev yaptı. Çalışmalarını Freie Universität-Berlin, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde sürdürmektedir. ARTIEKSİ MİMARLIK’a jeodezik ölçme ve belgeleme konularında danışmanlık yapmaktadır.

Özlem ÇİÇEK ÜNAL

Y. Mimar Restorasyon Uzmanı


1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede Rölöve-Restorasyon Bilim Dalı’nda 2007 yılında tamamladı. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2007 yılında Doğaç ÜNAL ile birlikte Artıeksi Mimarlık’ı kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlık/Restorasyon Bilim Dalı’nda 2009 yılında başladığı doktora programına devam etmektedir.